آخرین اخبار

یادداشت

18 بهمن 1393
فعالیت های واگذار شده به پیشخوان دولت

فعالیت های واگذار شده به پیشخوان دولت

-+*تاسیس کلینیک و اورژانس مددکاری اجتماعی، تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، تاسیس مهدکودک، مراکز اقامتی میان مدت کمپ، مراکز درمان و بازتوانی بستری سرپایی اعتیاد، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی، مشاوره ژنتیک، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی بیماران روانی مزمن، مراکز توانبخشی معلولان ذهنی، مراکز توانبخشی معلولین جسمی...

ادامه

منتخب خوانندگان