آخرین اخبار

یادداشت

3 دی 1393
فراخوان نمایش نامه نویسی

فراخوان نمایش نامه نویسی

بسمه تعالی نخستین جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی ” تدبیرقلم” بهمن ماه 1393 – چهارمحال بختیاری  با توجه به اهداف تربیتی و آموزشی هنر نمایش و نقش موثر آن در توانمند سازی افراد معلول و کارکرد اجتماعی آن بویژه در ارتقاء سطح آگاهی عمومی ، انتقال مفاهیم به مخاطبین با تاکید بر تغییر نگرش جامعه و...

ادامه

منتخب خوانندگان