در بخش دیدگاه‌های وبلاگ، خواننده‌ای سوال کرده بود: چگونه می توان مخارج چند کودک مشخص را در ماه پرداخت کرد به طوریکه بتوانیم از نزدیک با آنها درارتباط باشیم و در مواقع مختلف در کنارشان باشیم؟
در پاسخ به این خواننده گرامی به اطلاع می‌رساند، افراد نیکوکار و انساندوستی که تصمیم به حمایت از کودکان بی سرپرست سازمان بهزیستی دارند، می توانند با مراجعه به شیرخوارگاه‌هایی نظیر شبیر، آمنه، ترکمانی، حضرت رقیه و … با دریافت شماره حساب هر تعداد از فرزندانی که تصمیم به حمایت از ایشان دارند، کمک‌های خود را به صورت بانکی واریز نمایند. برای حمایت و ارتباط با فرزندان سازمان نیز با مراجعه به همین مراکز و استفاده از راهنمایی همکاران سازمان بهزیستی، حامی چند کودک شوند و با ایشان ارتباط داشته باشند.