در قسمت ارجاعات سایت از گوگل با جستجویی مواجه شدم که در این جستجو کاربر به دنبال روش ها و شرایط پرداخت وام به مددجویان و معلولان سازمان بهزیستی بود.

شرایط عمومی دریافت تسهیلات خود اشتغالی
1- مدارک دال بر تحت پوشش بودن سازمان بهزیستی استان تهران
2- مدارک مثبته شخصی (کارت ملی، شناسنامه و…)
3- مدارک فنی و حرفه ای یا جواز کسب که از اتحادیه صنف خاصی صادر شده باشد.


شرایط عمومی دریافت تسهیلات کارفرمائی

1- مدارک دال بر فعال بودن مرکز یا تولیدی و یا محل کسب فرد متقاضی
2- لیست بیمه افرادی که تحت نظر کارفرما مشغول کار هستند
3- مدارک مثبته شخصی ( کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت و…)
شرایط اختصاصی بنا به بانک عامل و شرایط پرداخت تسهیلات و در صد وام متفاوت است.