مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در  روز بزرگداشت حضرت علی اصغر در شیر خوارگاه آمنه برگزار شد.

در این مراسم که علی اصغر پارسا دبیر شورای فرهنگی بهزیستی استان تهران، مهشید موقر مدیر شیرخوارگاه آمنه، محمود طالبی مدیر روابط عمومی شمیرانات و مربیان کودکان و جمعی از خیرین حضور داشتند کودکان حاضر در برنامه با پوشیدن لباس های مخصوص حضرت علی اصغر به تمجید آن شهید معصوم پرداختند.

مهشید موقر مدیر شیرخوارگاه آمنه در خصوص برپایی این مراسم به خبرنگار ما  گفت: به نظر من این برنامه ابتکار زیبایی است که سال هاست در این مجتمع انجام می‌شود.

وی افزود: به دلیل نزدیکی سن این کودکان با فرزند امام حسین(ع) و یتیم بودن بچه ها ما بهتر می توانیم به درک وقایع عاشورا برای کودکان برسیم و در کنار آن ها به فیض برسیم چرا که شاید خدا از برکت وجود این کودکان به ما هم نظر کند.

مدیر شیرخوارگاه آمنه افزود: به دلیل نزدیکی سن این کودکان با فرزند امام حسین (ع) و یتیم بودن بچه‌ها، ما بهتر می توانیم به درک وقایع عاشورا برای کودکان برسیم شاید که خدا از برکت وجود این کودکان به ما هم نظری بکند.

وی با ذکر این نکته که هدف از برگزاری این مراسم آشنا کردن بچه ها با واقعه عاشوراست ادامه داد: متاسفانه فرآیند اطلاع رسانی بسیار کم بوده است ما حتی تصمیم داشتیم که برگزاری این مراسم را از طریق زیرنویس های تلویزیونی به اطلاع عموم برسانیم که این امر در مراحل اجرایی متوقف شد.

مدیر شیر خوارگاه آمنه در مورد مشارکت های خیرین گفت: خوشبختانه  به دلیل اینکه مرکز آمنه، مرکز شناخته شده ای است، مردم بسیار به این مرکز لطف دارند و با وجودی اینکه در چند ساله اخیر وضعیت اقتصادی خوبی نداشتیم، ولی شور و شوق مردم به روال سابق پابرجاست و تاکنون نه تنها کم نشده بلکه جای بسی خوشحالی است که بگوییم بسیار بیشتر از سال های قبل مشارکت صورت می گیرد.

موقر در پایان تصریح کرد: برای چنین مراسمی زحمات زیادی کشیده می شود، ما حتی یکی از بهترین مداحان اهل بیت را دعوت کردیم که برای اجرای برنامه به شیر خوارگاه بیایند و ایشان نیز قبول کردند به صورت رایگان به مجلس ما بیایند برای همین انتظار این است تا مسئولین بهزیستی بیشتر ما را مورد عنایت خود قرار دهند و در مراسم ما حضور پررنگ تری داشته باشند، چرا که اگر حضور مسئولین بیشتر باشد قطعا برای بچه های ما نیز بهتر است و مایه قوت قلب آنان خواهد شد.

این برنامه با گروه عزاداری مدرسه محمود افشار پایان پذیرفت.