روی ارجاعاتی که از طریق موتورهای جستجوگر به وبلاگ بهزیستی می رسد، آدرس و تلفن مهدهای کودک واقع در استان تهران، آمار قابل توجهی دارد.
این صفحه سال گذشته در وبلاگ بهزیستی استان تهران ایجاد و در دسترس کاربران قرار گرفته است.
در این صفحه، بازدیدکنندگان می توانند بر اساس نشانی محل زندگی یا محل مورد نظرخود، بر اساس چهار رقم راست شماره تلفن محل مورد نظر، بر اساس نام مهد و یا نام مدیرمهد به جستجو در بانک اطلاعات مهدهای کودک بهزیستی استان تهران بپردازند. تنها کافی است کاربران پیش از وارد کردن اطلاعاتی که از آن یاد شد، جستجوی خود را بر اساس مهد کودک انتخاب کنند.

سایر مراکز بهزیستی در استان تهران، نظیر مراکز ارائه دهنده خدمات توانبخشی به معلولان جسمی حرکتی، ذهنی، روانی مزمن و سالمندان، همچنین مراکز ارائه دهنده خدمات درمان اعتیاد از دیگر مواردی است که کاربران با وارد کردن نشانی، تلفن یا سایر موارد می توانند به جستجو آنها بپردازند.

آدرس صفحه جستجو  :http://behzistitehran.org.ir/search