اسامی معلولان و مددجویانی که در طرح ” نهضت تامین مسکن معلولین و مددجویان ” ثبت نام کرده اند بر اساس اولویت و شرایط دریافت تسهیلات مسکن اعلام شد.

این طرح به منظور اجرای آیین نامه تامین مسکن معلولان مصوب هیات وزیران و همچنین توافقنامه نهضت تامین مسکن مددجویان میان وزارت رفاه و تامین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی با اولویت زنان سرپرست خانوار عملیاتی می شود.

مددجویان و معلولان ثبت نام شده می توانند بر روی سایت http://maskan.behzisti.net  با وارد کردن مشخصات شخصی از نتایج اعلام شده اطلاع یابند.