معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران در مراسم ضیافت مهردر شیر خوارگاه حضرت رقیه (س) گفت:‌ یک هزار و 200مهد کودک تحت نظارت بهزیستی استان تهران قرار دارد.
ژیلا باقری معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، دفاتر شبه خانواده ، دفتر زنان بی سرپرست، حوزه آسیب های اجتماعی و امور مهدهای کودک را تحت پوشش دارد.

وی افزود:‌ دفتر شبه خانواده شامل رسیدگی به کودکان بدسرپرست و بی سرپرست می شود و دفتر زنان بی سرپرست نیز این زنان را تحت پوشش گرفته و بخش آسیب های اجتماعی شامل اورژانس اجتماعی ، کودک آزاری ، درگیری های خانواده و بحث پیش گیری از آسیب های اجتماعی را شامل می شود.

باقری اظهار داشت:‌در بحث کودکان خیابانی دو مرکز عاصف و ارشاد در تهران ، این کودکان را در خود جای داده و آنان را سرپرستی می کند و سعی دارد آنان را به خانواده هایشان بازگرداند و یا با حرفه و کار آشنا کرده و آنان را مشغول به کار کنند تا به زندگی عادی باز گردند.

وی تعداد مدد جویان تحت پوشش بهزیستی استان تهران را از سطح شیرخوارگی تا سن 23سالگی، حدود یک هزار و 700نفر بر شمرد وگفت: ‌این افراد در مراکز بهزیستی تهران، ری، شمیران، ورامین، رباط کریم، اسلام شهر، شهریار و شهرک قدس نگهداری می شوند.

منبع: خبرگزاری ایرنا