راهنمای تلفن بهزیستی شهرستان شمیرانات

در تاریخ پنج شنبه, مرداد 1ام, 1388 at 11:40 ب.ظ

مدیر بهزیستی شهرستان شمیرانات:
سیدشاکر ملاطفت/ تلفن: 88797990/ فاکس: 88774135

معاون پشتیبانی:
دکتر سید محمد طباطبایی نیا/ تلفن: 88676347/ فاکس: 88777347

معاون امور اجتماعی:
فریبا درخشان/ تلفن: 88777347/ فاکس: 88882111

معاون امور فرهنگی و پیشگیری:
دکتر زهرا عرفانی/ تلفن: 88779356/ فاکس: 88797991

معاون امور توانبخشی:
دکتر افروز صفاری فر/ تلفن: 88797991/ فاکس: 88797991

معاون امور مشارکت‌های مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه:
ویدا طوفان/ تلفن: 88676345

نشانی: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید یاسمی، روبروی بیمارستان خاتم الأنبیا
کدپستی: 13693 ـ 19967
تلفنخانه: 88778052

راهنمای تلفن مراکز سازمان بهزیستی شهرستان شمیرانات

راهنمای تلفن بهزیستی شهرستان ری

در تاریخ پنج شنبه, مرداد 1ام, 1388 at 11:36 ب.ظ

مدیر بهزیستی شهرستان ری:
سید محمد رضا سبط‌النبی/ تلفن: 55952768/ فاکس: 55907996

معاون پشتیبانی:
شاهین امینی/ تلفن: 55921060/ فاکس: 55919211

معاون امور اجتماعی:
مرضیه حسنی/ تلفن: 55900302/ فاکس: 55900397

معاون امور فرهنگی و پیشگیری:
دکتر مهرداد علی رمجی/ تلفن: 55963738، فاکس: 55963738

معاون امور توانبخشی:
یوسف‌زاده/ تلفن: 55900297/ فاکس: 55900397

معاون امور مشارکت‌های مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه:
یوسف‌علی میرزایی/ تلفن: 55919212/ فاکس: 55919212

نشانی: شهرری، روبه روی آتش نشانی، جنب فروشگاه رفاه
کدپستی: 14616 ـ 18437
تلفنخانه:

راهنمای تلفن مراکز بهزیستی شهرستان ری

راهنمای تلفن بهزیستی شهرستان کرج

در تاریخ پنج شنبه, مرداد 1ام, 1388 at 11:33 ب.ظ

مدیر بهزیستی شهرستان کرج:
سید قباد وزیری/ تلفن: 2519624

معاون پشتیبانی:
دکتر بابایی/ تلفن: 2519625

معاون امور اجتماعی:
الهه شباب/ تلفن: 2523231

معاون امور فرهنگی و پیشگیری:
دکتر مهران مسعودی/ تلفن: 2523131

معاون امور توانبخشی:
عبدالله فلاح نژاد/ تلفن: 2522040

معاون امور مشارکت‌های مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه:
نسترن شریف/ تلفن: 2523132

نشانی: کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون، تربیت شرقی، بالاتر از اداره آگاهی، اداره بهزیستی شهرستان کرج
کدپستی: 46653 ـ 31459
تلفنخانه:

راهنمای مراکز بهزیستی شهرستان کرج

راهنمای تلفن بهزیستی شهرستان تهران

در تاریخ پنج شنبه, مرداد 1ام, 1388 at 11:31 ب.ظ

مدیر بهزیستی شهرستان تهران:
محمد تقی سمیعی/ تلفن: 77510065/ فاکس: 77510066

معاون پشتیبانی:
دکتر محسن رحیمی/ تلفن: 77633472/ 77633472

معاون امور اجتماعی:
اعظم ایوبی/ تلفن: 77537131/ فاکس: 77537131

معاون امور فرهنگی و پیشگیری:
علیرضا شریعت پناهی/ تلفن: 77643272/ فاکس: 77643272

معاون امور توانبخشی:
محمد رضا اطمینان/ تلفن: 77537897/ فاکس: 77537897

معاون امور مشارکت‌های مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه:
کاظم فامیلی/ تلفن: 77510013/ فاکس: 77510013

نشانی: خیابان انقلاب، پیچ شمیران، جنب دانشکده توانبخشی
کدپستی: 65931-11489
تلفنخانه:

راهنمای تلفن مراکز بهزیستی شهرستان تهران